Visie van Montessorischool Kralingen

Montessorischool Kralingen is voor leerlingen een veilige school, waar een goede sfeer en optimale leerresultaten hand in hand gaan. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde.
Onze missie is het uitgangspunt bij alle handelingen op de MSK. Elke verandering, elk voorstel, alle plannen toetsen we er dan ook aan. Zo geven we de vijf sleutelwoorden uit onze missie (Montessori, veilig, sfeer, leerresultaten en respect) écht inhoud.

 

 

De missie van Montessorischool Kralingen

Vanuit onze visie, hebben we onze missie verwoord:

  • een goede sfeer creëren en bewaken als voorwaarde voor optimaal presteren;
  • een pedagogisch klimaat bieden waarin kinderen zich veilig voelen;
  • optimale leerresultaten mogelijk maken door moderne en/of zelfgemaakte methodes;
  • werken in heterogene groepen, zodat leerlingen verschillende “rollen” in de groep vervullen;
  • leerlingen zoveel mogelijk op eigen niveau en in eigen tempo laten werken;
  • leerlingen uitdagen tot leren;
  • alle kinderen individueel stimuleren zich actief op te stellen bij het eigen leerproces
  • rekening houden met de verschillen tussen kinderen;
  • elkaar respecteren;
  • ouders betrekken bij en laten participeren binnen de school.
 
Passend Onderwijs

In het kader van ‘de Wet op het Passend onderwijs’ is het zaak dat iedere school een schoolondersteuningsprofiel heeft, zodat duidelijk is (voor ouders, maar ook voor andere organisaties) wat de school aan leerlingenzorg kan bieden. De school geeft hiermee aan waar hun ambities liggen waar het gaat om het bieden van onderwijs, maar tevens waar de grenzen liggen.