Onze school

De geschiedenis van de MSK

 

Acht jaar na de eerste montessorischool in Nederland, wordt in 1924 in Rotterdam een voorbereidend montessoriklasje geformeerd. Als deze kinderen in 1928 toe zijn aan vervolgonderwijs (basisschool), komt er een nieuwe groep en bestaat de MSK dus uit twee klasjes.

Ook in die tijd is de school gevestigd aan de Vredehofweg, maar dan op nummer 25 (het huidige gebouw van Skippy). In 1929 wordt de Rotterdamse Montessorischool Vereniging opgericht. Vanaf die tijd moeten de leerkrachten een montessoridiploma overleggen. De opleiding hiervoor is in Londen, dus dat is nog niet zo eenvoudig.

 

Geen subsidie
De MSK krijgt in die tijd geen subsidie en het totale onderwijsbudget wordt door de ouders bijeengebracht. De contributie is dan ook fors. Ouders betalen jaarlijks ongeveer 80 gulden per leerling. Toch komt het die eerste jaren regelmatig voor dat er aan het eind van het jaar geen geld was om de leerkrachten te betalen. Pas in 1948 kreeg de MSK voor het eerst subsidie van het Ministerie van Onderwijs.

 

De oorlogsjaren
Vanaf 1939 begint de MSK een zwerftocht door Kralingen die 13 jaar heeft geduurd. Het gebouw aan de Vredehofweg wordt in beslag genomen door militairen en we verhuizen naar twee woonhuizen. De kleuters gingen naar de Avenue Concordia en de lagere school op de Prinses Julianalaan. Al in 1941 moest er alweer op zoek gegaan worden naar een nieuwe locatie en kwamen beide groepen terecht op de Essenlaan. In 1946 moesten de kinderen de Essenlaan alweer verlaten en verhuisde de school naar de Vredehofweg, maar dan aan de overkant van Skippy.

 

Eindelijk thuis
In 1952 mochten de verhuisdozen alweer worden ingepakt om naar de overkant van de straat te verhuizen. Het gebouw waar nu Skippy inzit was toen een stuk groter. Er was nog een vleugel op de plaats waar we nu de fietsenstalling hebben.

 

Nog één keer verhuizen
De MSK was inmiddels behoorlijk gegroeid en zeer populair in Kralingen. Er moest gewerkt worden met wachtlijsten omdat de school niet verder wilde (en kon) groeien. Het oude gebouw voldeed niet meer aan de eisen die er gesteld werden aan schoolgebouwen. Na jaren van onderhandelen werd in 1985 het huidige gebouw feestelijk geopend. Montessori-architect Jan Verhoeven had een prachtig ontwerp gemaakt waar we nu nog dagelijks van genieten.

 

Het wordt steeds mooier

Vlak voor het 80 jarig lustrumfeest in 2004 onderging het gebouw een spectaculaire metamorfose. Het Rotterdamse architectenbureau M2R realiseerde een prachtige rode entree en twee extra lokalen. Ouders en sponsors zorgden ervoor dat ook het plein en de inrichting van het gebouw werden opgeknapt.