Stichting Vrienden van de MSK

Doel van de Stichting

Een aantal jaren geleden is de Stichting Vrienden van MSK  in het leven geroepen. Doel van de Stichting is door middel van donaties, sponsoring en subsidies extra geld in te zamelen voor de school. Niet voor structurele zaken (zoals de bekostiging van vakonderwijs of schoolmaterialen), maar wel voor alle extra's. Het gaat dan om zaken zoals de oerdegelijke driewielers voor de kleuters, de vlaggenmast met MSK vlag op het schoolplein en de renovatie van de schoolbibliotheek.

 

Hoe gaat de Stichting te werk?

De belangrijkste taak van de Stichting is fondsen werven. Dat doen we door het aanschrijven van fondsen en door het aanvragen van subsidies. Daarnaast kijken we of er mogelijkheden zijn voor sponsoring (financieel of in natura). Maar een belangrijk deel van het budget van de Stichting krijgen we via donaties van Vrienden.

 

Hoe word je vriend?

Iedereen die de MSK een warm hart toedraagt kan vriend worden van de Stichting. Dat kan door een vast bedrag per maand of jaar te doneren gedurende een periode van vijf jaar. Voordeel van deze periodieke steun is dat de volledige maandelijkse bijdrage fiscaal aftrekbaar is. Je krijgt dus de helft van je bijdrage terug. Een eenmalige donatie is natuurlijk ook mogelijk en welkom! Wil je meteen de daad bij het woord voegen? Stuur dan een e-mail aan vrienden@montessorischoolkralingen.nl

 

Waaraan besteedt de Stichting het budget?

De Stichting helpt de school bij het realiseren van extra’s. Zaken die niet uit de begroting van de MSK betaald kunnen worden maar die de school wel hard nodig heeft. De school stelt daarvoor een wensenlijst op die ze met de Stichting bespreekt. In samenspraak met school beslist het Stichtingsbestuur vervolgens wat ze bekostigt. De bijdrage moet ten goede komen aan alle leerlingen en het leerplezier bevorderen. Dat zijn de belangrijkste criteria waaraan de uitgaven van de Stichting moeten voldoen.

In de jaarrapporten kun je precies lezen wat we waaraan uitgegeven hebben en wat de toekomstige plannen zijn.

 

Wie zitten er in het Stichtingsbestuur?

De Stichting heeft een vrijwillig bestuur met daarin ouders van kinderen op de MSK. Het  bestuur bestaat uit:

 

Sabine Sluijters (voorzitter)

Oscar van Bergen Walraven (penningmeester)

Noortje Vrind (secretaris)

 

Voor de controle op de financiële uitgaven is er een kascommissie bestaande uit:

Pieter Halenbeek

Vacature

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd. Een beloningsbeleid is derhalve niet van toepassing. 

 

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen of ideeën voor het werven van fondsen/sponsoring of nieuwe projecten? Neem dan vooral contact op! Je kunt ons bereiken op het mailadres: vrienden@montessorischoolkralingen.nl

Maar we zijn natuurlijk ook op school te vinden!

 

Contactgegevens

Stichting Vrienden van de MSK

PA Montessorischool Kralingen

Vredehofweg 21

Postbus 4403

3006 AK Rotterdam

 

E-mail: vrienden@montessorischoolkralingen.nl

 

NL66RABO0166176745 tnv Stichting Vrienden van MSK

 

RSIN nummer 8202.77.526