Groep 3-4

Schooltijden

 

Maandag

08:30 - 14:45 uur

 

Dinsdag

 

08:30 - 14:45 uur

Woensdag

 

08:30 - 12:30 uur
Donderdag

08:30 - 14:45 uur

 

Vrijdag

08:30 - 12:00 uur

 

 

 

Op de MSK hebben we de groepen 3-4 gecombineerd. We hebben twee groep 3-4. De kinderen zijn ca. 6 tot en met 8 jaar.

Als een leerling instroomt in groep 3 zal het naast bekende materialen kennismaken met nieuwe materialen. Dit is de doorgaande lijn die het kind volgt. Vanaf groep 3 wordt er naast het Montessori-materiaal ook gewerkt met methodes. Het materiaal ondersteunt de methode. 

 

Lezen

In groep 3 wordt er met de methode ‘veilig leren lezen Kim-versie’. Hierin vormen de klank en de letter het uitgangspunt. Er wordt gewerkt met werkboeken, letterdozen, letter kwartetten en andere leeswerkjes. De kinderen werken ook op laptops met het leesmateriaal.

De leesmethode in groep 4 is ‘Estafette’. Deze methode is gebouwd op de vijf pijlers van goed leesonderwijs, te weten: technisch lezen, woordenschat, kennis van de wereld, leesstrategieën en leesplezier. De methode draagt bij aan de leeskilometers van het kind.

 

Taal/Spelling
Taal wordt aangeboden met behulp van de 'Taaldoen kast'. Centraal staat het beleven, begrijpen en beheersen van taal. De taallijn doet bij kinderen een beroep op hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, het samenwerken en creatief en analytisch denken. 

Voor spelling gebruiken wij de taalmethode ‘Taal Actief’. Aan het begin van de week wordt een nieuwe spellingsregel aangeboden. Vanaf februari starten we ook met de spellingregels voor groep 3 volgens hetzelfde principe: spellingregel aan het begin van de week, woordjes van de week en werkjes om te oefenen en een dictee aan het einde van de week.

 

Rekenen

We werken met de methode “De wereld in getallen”. Binnen het rekenonderwijs wordt een combinatie gemaakt van werken met het montessorimateriaal en rekenonderwijs vanuit de methode. Het montessorimateriaal zoals het honderdbord, de honderdketting, het pythagorasbord en het kleine telraam ondersteunt de kinderen bij het ontdekken, concreet maken en toepassen van rekenstrategieën.

 

Kosmisch onderwijs & opvoeding
Centraal staat het verkennen van en omgaan met jezelf en de wereld. De kinderen leren over de wereld, de natuur, de mens en de maatschappij.
Gedurende het jaar staan een aantal thema’s centraal. Deze thema’s worden gepresenteerd op de aandachtstafel.
Op deze tafel liggen materialen en werkjes waardoor de kinderen geprikkeld worden om te ontdekken.

 

Vakdocenten
De MSK heeft vakdocenten voor de vakken lichamelijke opvoeding, muziek, beeldende vorming en Engels. 

 

Schoolreis

In groep 3-4 zijn er geregeld (culturele) uitstapjes. In april-mei gaan we met alle kinderen op kamp naar Vierhouten.