Groep 5-6

Schooltijden

 

Maandag

08:30 - 14:45 uur

 

Dinsdag

 

08:30 - 14:45 uur

Woensdag

 

08:30 - 12:30 uur
Donderdag

08:30 - 14:45 uur

 

Vrijdag

08:30 - 14:45 uur

 

 

Op de MSK hebben we de groepen 5-6 gecombineerd. We hebben twee groepen 5-6.

De kinderen zijn ca. 8 t/m 10 jaar oud. In deze groepen leren de kinderen om zelfstandig te gaan werken en hun werk te plannen.  

Naast zelfstandig werken worden er, net als in de andere bouwen, ook groepslessen gegeven. Deze kunnen over verschillende vakgebieden gaan, ook sociaal-emotionele onderwerpen en groepsvorming komen veelvuldig aan bod. 

 

In groep 5-6 vinden we het belangrijk dat de kinderen leren om meer zelfstandig te worden en eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces- en vorderingen

 

Taal/Spelling

Voor het vak spelling en werkwoordspelling werken we met de methode “Taal Actief”. 

In groep 5-6 is er o.a. aandacht voor: ontleden, woordbenoemen, creatief schrijven, spreekwoorden, woordenschatuitbreiding, mondeling taalgebruik, het gebruik van leestekens etc. 

We geven dit op school vorm door de Taaldoen kast, aangevuld met verschillende groepslessen

 

Rekenen

We werken met de methode “Wereld in getallen”. In groep 5-6 komen o.a. getallen en getalrelaties en bewerkingen aan bod.

De bewerkingen omvatten optellen en aftrekken en vermenigvuldigen en delen. Ook is er aandacht voor breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten.

Veel aandacht is er ook voor tijd, geld en het metriek stelsel.

 

Kosmisch onderwijs & opvoeding

Voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis werken we met de methode “Wijzer door”. De kinderen krijgen deze lessen op school. Het vak biologie komt middels thema’s aan bod. 

Daarnaast komen in de klas ook maatschappelijke thema’s aan bod en wordt er projectmatig aandacht besteed aan o.a. burgerschap. 

 

Vakdocenten
De MSK heeft vakdocenten voor de vakken lichamelijke opvoeding, muziek, beeldende vorming en Engels. 

 

Schoolreis

In groep 5-6 zijn er geregeld (culturele) uitstapjes, bijvoorbeeld naar Arboretum Trompenburg of lessen van Natuureducatie Rotterdam. In de maand april of mei gaan we met de gehele groep 3 dagen op kamp naar Vierhouten.