Groep 7-8

Schooltijden

 

Maandag

08:30 - 14:45 uur

 

Dinsdag

 

08:30 - 14:45 uur

Woensdag

 

08:30 - 12:30 uur
Donderdag

08:30 - 14:45 uur

 

Vrijdag

08:30 - 14:45 uur

 

 

 

Op de MSK hebben we de groepen 7-8 gecombineerd. We hebben twee groep 7-8. De kinderen zijn ca. 10 t/m 12 jaar oud. Het grootste gedeelte van de tijd werken de kinderen zelfstandig. Ze leren zelf hun werk plannen. Zowel op school als thuis. Want ze werken in deze bouw ook voor het eerst met een agenda. Hierin noteren ze huiswerk dat ze op krijgen van de leerkracht.

Naast zelfstandig werken worden er, net als in de andere bouwen, ook groepslessen gegeven. Deze kunnen over verschillende vakgebieden gaan, ook sociaal-emotionele onderwerpen en groepsvorming komen aan bod. 

 

In groep 7-8 is het belangrijk dat de kinderen meer zelfstandig worden en meer eigen verantwoordelijkheid gaan dragen. 


Taal/Spelling

In groep 7-8 is er o.a. aandacht voor: ontleden, woordbenoemen, creatief schrijven, spreekwoorden, woordenschatuitbreiding, mondeling taalgebruik, het gebruik van leestekens etc. 

We geven dit op school vorm door de 'Taaldoen kast', aangevuld met werkjes van verschillende methodes. 

Voor het vak spelling en werkwoordspelling werken we met de methode “Taal Actief”. 


Rekenen

We werken met de methode “Wereld in getallen”. In groep 7-8 komen o.a. breuken, procenten, staartdelingen, verhoudingen, meten etc. aan de orde. 


Kosmisch onderwijs & opvoeding

Voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis werken we met de de methode “Wijzer door”. De kinderen krijgen op school de les, maar verwerken de stof thuis (in de vorm van huiswerk).  Het vak biologie komt middels thema’s aan bod. Daarnaast komen in de klas ook maatschappelijke thema’s aan bod en wordt er projectmatig aandacht besteed aan o.a. burgerschap. 

 

Vakdocenten
De MSK heeft vakdocenten voor de vakken lichamelijke opvoeding, muziek, beeldende vorming en Engels. 

 

Schoolreis

In groep 7-8 zijn er geregeld (culturele) uitstapjes, bijvoorbeeld naar een museum of het filmfestival. 

Naast deze uitstapjes gaan we tussen de zomer- en herfstvakantie 3 dagen op kamp. Het groepsproces staat deze dagen centraal.