Groep 1-2

Schooltijden

 

Maandag

08:30 - 14:45 uur

 

Dinsdag

 

08:30 - 14:45 uur

Woensdag

 

08:30 - 12:30 uur
Donderdag

08:30 - 14:45 uur

 

Vrijdag

08:30 - 12:00 uur

 

 

 

Wij vinden het belangrijk, dat de kinderen in de groepen 1-2 leren zelfstandig te worden. Dat begint met de zelfredzaamheid van uw kind. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk, dat uw kind zichzelf kan aan- en uitkleden, zelfstandig naar het toilet gaat en zorg draagt voor zichzelf, de ander en de omgeving. Samenwerken met elkaar en leren van elkaar is een belangrijk uitgangspunt in de groep. De leerkrachten hebben een begeleidende rol hierin.

Onze montessori-werkwijze en het gebruik van de montessorimaterialen lichten wij jaarlijks toe op informatieavonden.

 

Hoe ziet een dag bij de groepen 1-2 eruit?

8.20-8.30: U bent als ouder welkom om uw kind in de groep te brengen. Soms starten we de dag met de kinderen in een kring. Maar er zijn ook dagen, dat de kinderen tijdens de inloop gelijk met hun werk starten. Dit geeft u een kijkje in het werk van uw kind. Om 8.30 uur klinkt er een ratel door de school. Dit is het teken dat school begint en de ouders het schoolgebouw verlaten.

 

9.00-10.30: De werktijd. We streven naar een lange werktijd met de kinderen. Tijdens deze werktijd loopt de leerkracht rond en geeft individuele lesjes aan kinderen. Bij een individueel lesje wordt stap voor stap een montessoriwerkje uitgelegd, vooral ook door te laten zien hoe dit gaat. Ook het materiaal weer netjes opruimen is hier een onderdeel van. De leerkracht observeert de kinderen tijdens de werktijd. Elk kind kan op deze manier op zijn eigen niveau aan het werk.

 

10.30-10.50: Pauze, de kinderen eten fruit en drinken iets. De leerkracht leest voor terwijl de kinderen eten.

 

10.50-11.15: Kringmoment waarin een algemene les wordt gegeven m.b.t taal, rekenen, motoriek of kosmisch onderwijs.

 

11.15-11.45: Buitenspelen op ons kleuterplein. De kinderen hebben hier heerlijk de ruimte om te ontdekken en bewegen. We hebben zelfs kippen op ons grasveld. Elke groep zorgt om de beurt voor de kippen.

 

11.45-12.15: Lunchpauze. Hierbij hebben we op maandag, dinsdag en donderdag hulp van twee ouders, die in de klas van hun eigen kind een boekje voorlezen, terwijl de kinderen eten. Elke ouder, die dit leuk vindt kan zich hiervoor inschrijven.

 

12.15-13.15: Buitenspelen op ons kleuterplein.

 

13.15-14.30: Werktijd in de klas. Kinderen gaan op dezelfde wijze aan het werk zoals in de ochtend.

 

14.30-14.45: We ruimen alles netjes op en de school gaat om 14.45 uit.

 

Voor muziek, lichamelijke opvoeding en engels hebben wij vakdocenten.

 

Het contact tussen ouder en leerkracht vinden we heel belangrijk, naast onze geplande gespreksmomenten, kunt u altijd met vragen bij ons terecht. Dit kan ’s ochtends bij de deur of even na schooltijd. Wij maken gebruik van Parro, in deze app ontvangt u alle schoolinformatie en kunt u ons bereiken. Wij vragen u rekening te houden met onze werktijden (8.00-17.00 uur).